Cytes Biotechnologies: Liver Cells for Research
  • Català
  • Castellano
  • English
Català

CYTES BIOTECHNOLOGIES, S.L.

El Consell d'Administració convoca a les persones que siguin sòcies de la societat CYTES BIOTECHNOLOGIES, S.L., a fi de la seva assistència, per sí mateixos o degudament representades, a la Junta general ordinària que es celebrarà a la Torre D Sala 2 del PCB (Parc Científic de Barcelona, C/Baldiri Reixac 4, 08028, Barcelona) el proper dilluns dia 6 de maig de 2019, a les 18h. a fi de tractar els assumptes que constitueixen l’ordre del dia següent:

1. Examen i, si escau, aprovació dels Comptes Anuals corresponents a l’exercici tancat a data 31 de desembre de 2018.

2. Aprovació, si escau, de la proposta de distribució de resultats.

3. Aprovació, si escau, de la gestió realitzada pel Consell d’Administració.

4. Revisió de l’estat actual de Cytes i proposta de nous enfocs

5. Proposta ampliació capital

6. Lectura i, si escau, aprovació de l’acta.

 

 

Les persones convocades disposen del dret d’informació verbal o escrita relativa als assumptes que integren l’ordre del dia així com, precisament, respecte dels documents que integren els Comptes que s’han de sotmetre a aprovació, segons els termes dels articles 196 i 272 de la Llei de Societats de Capital, respectivament.

 

Barcelona, 15 de abril de 2019.

Castellano
English